Socialensbarn

barn.jpg

Välkommen till Socialen´s Barn

Barnen´s rätt i samhället

Omhändertagen på mycket tveksamma grunder eller Falskt anklagad för våld, Övergrepp, Vanvård, Omsorgsbrist .m.m

Vi vänder oss sig till de som har barn eller är barn som är omhändertagna på mycket tveksamma grunder och många gånger utan att få någon rimlig förklaring. Eller Falskt anklagad för våld eller övergrepp utan bevis eller för annan orsak som omsorgsbrist, Vanvård, Känslokall .m.m.

I dag är det dom barnen som har det bra i egna hemmet som blir omhändertagna dom barnen som värkligen far illa ser socialtjänsten inte idag.

Vi anser att varje barn har rätt till sina föräldrar och sitt nätverk – att föräldrarna i första hand ska få allt stöd och all hjälp så att alla möjligheter först är uttömda innan en placering sker.

Vi anser också att barnen ska placeras på besöksavstånd, så att inte det ska bli ett hinder och orsaka att kontakten bryts med föräldrar eller syskon. Vi vet hur viktig den kontakten är.

Den är till för samtliga drabbade av sociala myndigheters sjabblande och bristande ansvar i det de gör. I dagens Sverige verkar ju sanningen inte vara en primär prioritet hos dem som har beslutande befattning eller hos dem som gör underlagen för dessa beslut. Denna brist på sanningshalt i utredningar som leder till omhändertaganden av barn i sverige leder till att många barn och föräldrar traumatiseras för resten av sina liv. Att försöka få en rättelse till stånd är i det närmaste omöjligt då utredarna snart har omplacerats och de som tar över har ryggen fri med orden; det var inte jag som gjorde utredningen. eller; Jag kan tyvärr inte uttala mig för jag var ju inte med vid det aktuella tillfället.
Uppgifter som ligger till grund för utredningar och omhändertaganden är allt som oftast andra och tredjehands uppgifter och kan därför inte räknas som fullt tillförlitliga men används dock flitigt för att få till stånd LVU-omhändertaganden. I domstolar i hela Sverige har man en allt för stor tillit till de uppgifter som enskilda handläggare har lagt fram och som i många fall tyvärr säger mer om handläggaren själv än om den det handlar om. Bristen på tid och äkta engagemang hos både handläggare på socialförvaltningarna och i domstolarna är kanske en del av problemet men detta är ett problem som måste lyftas fram och åtgärdas för det handlar om människors liv, inte om ting man kan slänga och skaffa nytt. Föreningen vill skapa dels en sammanhållande bild av hur dåligt systemet fungerar i Sverige när det gäller socialens agerande och samtidigt verka som en stödjande och granskande organisation för att hjälpa dem som blir utsatta för detta.


Behöver ni stöd och råd, tänk efter en extra gång innan ni kopplar in de sociala myndigheterna. Detta kan kosta er familjen och dra ner er i ett socialt träsk ni inte ens visste fanns. Vi finns till för att ge er information om hjälp som finns att få från andra instanser utan socialens inkopplande och för att stötta er om socialen redan är inkopplad av en eller annan anledning. Vi fungerar även som stödpersoner och utomstående vittnen vid möten på socialförvaltningen för att skydda er från att de inte står för sitt ord eller använder sig av undertryckta hot. Vi har även kontaktpersoner ni kan vända er till om ni behöver tala med någon om det som är svårt just nu eller bara för att fråga om något.....

Idag är dom lämpliga föräldrarna olämpliga föräldrar och dom olämpliga föräldrarna lämpliga föräldrar

Med Vänliga Hälsningar

Marie Andersson
Poul Mikkelsen
Ann-Britt Pettersson
Nina Garpenholm
Kristoffer Björk
Lisa Åslund
Britt-Marie Nilsson
Tina Zetterberg
Jessica Nylander
Susanne Persson
Antoniya Andonova
Lena Malmkvist
Solweige Åkesson
Cecilia Högberg
Elisabeth Arslanova

Urban Wiklund
Peter Johansson
Madelene Bergvall
Jennie Larsson
Jimmy Eriksson

Åke Holmström
Christina Hjelm
Karin Blom
Lise-Lotte Rönnbäck
Marquerite Gelin
Peter Mathisson
Roger Blom
David Markström
Anette Boden
Tobbe Svensson
Anders Backen
Annica Johansson
Magnus Rosenquist
Henrietta Ekman

Staffan Lindstedt
Pelle Palenryd
Michael Zorn
Anna Väisänen
Fredriksson Julianna
Per Isaksson
Mia Johansson
Christer Johansson

 

Föreningens medlemmar består av drabbade nu och tidigare, Föräldrar, Mor-far föräldrar, Familjehem fd och nu, Socinomer.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)