Länkar

apoor.jpg

BARNOMBUDSMANNEN

"Omhändertagna barn får sämre utbildning"

Bristerna i omsorgen av de 20 000 barn och unga som varje år omhändertas och placeras tillhör välfärdsstatens blinda fläckar, skriver Fredrik Malmberg, barnombudsman, och Bo Vinnerljung, forskare i socialt arbete vid Stockholms universitet. Många placerade barn får inte den utbildning de har rätt till. Det är allvarligt, menar skribenterna, eftersom svaga skolresultat är den enskilt största riskfaktorn för framtida problem som självmordsbeteende, psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.

http://www.barnombudsmannen.se/i-media/debatt/2010/11/omhandertagna-barn-far-samre-utbildning/

 

 

 

Tidningar

Utredningar

”Inkompetenta socialarbetare ödelägger liv”

Peter Althin och Anton Strand: Skyll inte på systemfel i socialtjänsten – det är personalen som är problemet

http://www.aftonbladet.se/debatt/article11955511.ab

"Utredningar baseras på skvaller"

http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/utredningar-baseras-pa-skvaller

Omhändertagna barn far ofta illa

http://www.sydsvenskan.se/sverige/omhandertagna-barn-far-ofta-illa/

Omhändertagna barn har sämre betyg

http://www.dn.se/nyheter/sverige/omhandertagna-barn-har-samre-betyg

Omhändertagna barn klarar inte skolan

http://www.silobreaker.se/omhndertagna-barn-klarar-inte-skolan-5_2264980032155811852

BARN TVÅNGSOMHÄNDERTAS UTAN SAKLIG GRUND

 http://www.nkmr.org/lvu_utan_saklig_grund.htm

 

 

Föreningen

http://www.sourze.se/Barn_omh%c3%a4ndertas_p%c3%a5_tveksamma_grunder_10741700.asp

http://folket.se/asikter/debatt/1.967729

 

 Marie

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/staffanstorp/article280737/Mamman-kampar-for-att-se-sina-barn.html
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/staffanstorp/article293904/Socialen-gor-kovandning-i-vardnadsarende.html
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/staffanstorp/article280744/Malet-ar-att-barnet-ska-flytta-hem-igen.html

Medlemmar

http://www.minkamp.se/

Socialen tog vår son utan att berätta varför
http://broderibruden.blogspot.com/

Rebell Robert
http://www.rebellrobert.se/

 

Vårt Forum

http://domglomdabarnen.forum24.se

 

Facebook grupper:

Felaktigt omhändertagen (Låst för drabbade)

Barn far illa när socialtjänsten inte följer lagen. 

Svartlistade

LEX SOCIALTJÄNSTEN

Vi mot LVU

Nätverk omhändertagnabarn

 

 

Andra föreningar

NKMR

http://www.nkmr.org/

http://www.nkmr.org/varning_for_socialtjansten.htm

Vanvårdar och bortglömd

http://www.vanvardadochbortglomd.dinstudio.se/

 

 

Krav på ändring i lagen eller hanteringen av barnen

Något som vi i Socialnen´s barn vill driva igenom är att när polisen får in en anmälan om att ett fosterbarn far illa ska inte de sociala myndigheterna kopplas in utan polisen ska agera direkt. På det sättet uppdagar man vilka fosterhem och HVB-hem som är oseriösa.

Anonym anmälningar till soc ska inte få gälla

Föräldrar o Släkten ska ha samma värde för barnet inte ena mera en den andra.

Utredningarna måste bli ordentliga.

HVB-Hem ska minskas

Familjehem som haft barn innan o kastat ut barnen ska svartlistas o inte få va familjehem längre

Yrkeslisens på Socinomer

Se över LVU-lagen den sköter dom inte idag som lagen är skriven

Papperna socialen skriver bör ses över dom ska inte se ut som dom gör idag

Familjehem/Avlastningsfamiljer som inte har barn tidigare ska inte få vara familjehem

Inte utanonsera familjehem i Tidningarna det är då öppen marknad för olämpliga personer

Släktplacera först nätvärket är absolut viktigaste för barnen

Familjehemmen lyssna på biologiska föräldrarna inte köra sitt egna lag o regler bara för dom är godkännda av socialen

Dom ska inte familjehemsplaceras flera mil från föräldrarna ska vara i samma kommun som Föräldrar o släkt

Syskon ska inte separeras alla ska placeras i samma familj

Många familjehem har stort hus o stor bil ska inte vara sådan krav (eller soc hjälper till att skaffa det till dom)

Nyutskrivna eller barnlösa socinomer ska inte hamna på familjeenheten

Socialen ska lyssna på barnen eller föräldrarna dom känner varandra bäst inte som idag soc tror sig veta mer o familjen

Många familjehem tar barn bara för pengarna därför ska ersättningen sänkas mycket

Mera hjälp o stödinsattser med familjen För att barnen ska kunna bo kvar hemma

en familjehemsförälder får va hemma med lön från Socialen medan en biologisk familj tvingas ha jobb o jobba minst 6timmar om dagen det är inte rätt ( Ska föräldrarna jobba ska då familjehemmen det med annars kan socialen betala lön till Bioföräldern)

Familjehemmen ska granskas utan förvarning eller inbokade besök

Familje hemmen ska rådfråga med Biologiska föräldrarna om dom ska ha sprutor, medeciner , operationer, hål i öronen m.m

Mentor till placerade barn, staten ska ha uppdraget inte kommunen

Lagen om överflytt av vårdnaden ska plockas bort

Familjehemsutredningarna ska vara med i barnens journaler

Socialarbetare åker o pratar med barn om varför dom är omhändertagna säger föräldern Nej så ska det gälla då får dom inte prata med dom det gör föräldern senare (Hjärntvättar dom)

Ansvar på Tjänstemännen

Socialenspapper ska ändras när dom skriver tll Socialnämden var 6månad socialsekreterarena skriver ju redan förslag på dom till socialnämden så dom behöver ju inte tänka

vårdplanspapperna ska göras om för alla inte bara för akademiker

följa upp vården var 6 månad på alla fronterna inte bara barnen (en mamma/pappa kan förändra sig)

Vissa kommuner flyttar över vårdnaden till andra föräldern ,vissa kommuner gör inte det då dom bor i familjehem SKA GÄLLA SAMMA REGLER I SAMTLIGA KOMMUNER

Rätten att se barnens sjukjournaler borde man alltid ha som biologisk foralder. även om barnet ar LVUat.

Handläggare som ska handläggar famileärenden ska vara 30-60år med lisens

Barn har rätt till både sin Mamma & Pappa så det ska vara gemensamvårdnad.

 

Ord som inte ska få användas i socialtjänstens papper är

Vi tror.

Vi tycker.

Vi bedömer.

Familjehemmet bedömer.

 

Det är vad Socialnämden ska bedömma när dom granskar det.

Och vad barnen tycker då det inte lyssnas på dom.

Med Vänliga Hälsningar

Marie Andersson Vice Ordförande Socialen´s Barn

 lvu_sol@hotmail.com

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)