Kontaktpersoner

Hur vi jobbar med varje person

 

Telefonintervju, Medlemsavgiften, boka besök

Besök prata närmare , se papper(dom som finns), vilka anmälningar man kan göra jo,

tillsyns, Hansa, beslutande om vi ska hjälpa dom

Fullmakt påskrivas (3ex)

Ringa socialkontoret o försöka få papperna på barnet/barnen en vecka efter

Besök med Föräldrarna för att gå igenom papperna

Boka besök med Soc o Föräldrarna försöka få samarbete o bra för alla parter

Försöka o få ett möte o träffa barnet (beror lite på hur gammalt barnet är)

Utvärdering mellan Kontaktpersonerna

Möte kontaktpersonerna o Styrelsen besluta hur vi ska gå vidare med fallet

PS

Detta är ennu bara Maries idder godkännas på mötet

 

REGLER KONTAKTPERSONERNA


1. Tystnadsplikt i Dom Glömda Barnen´s verksamhet:

2. Ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom
att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt (sekretess).

3. Detta innebär inget hinder för öppet samtal inom arbetsgruppen.

4. Ingen uppgift får lämnas utan klientens medgivande.

Den som bryter mot detta kommer att stängas av som kontaktperson och kan även bli utesluten ur föreningen. Vid avstängning skall all information
rörande enskilda återsändas med omedelbar verkan.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)